Járási Hivatal

 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA

 Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy a földhasznosítási kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzését – az erdő művelési ágú területek kivételével – a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai 2017. májusában kezdik meg.

A földhasznosítási kötelezettség teljesítését a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény minden földhasználó számára előírja. A törvény úgy rendelkezik, hogy a föld használója – választása szerint – köteles a termőföldet a művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett, a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni.

Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő termeléssel kell hasznosítani.

A törvényi előírások betartása a megfelelő földhasznosítás és a föld termőképes állapotban tartásának előfeltételét jelenti, ugyanakkor környezetvédelmi és egészségügyi előnyökkel is jár. Évek óta visszatérő probléma – főképp a gyengébb talajadottságú homokhátsági területeken – hogy a művelési kötelezettség elmulasztásának okán felszaporodtak a gyomfertőzött, parlagfüves területek, amelyek a lakosság széles körében allergiás megbetegedéseket okoznak. A gyomfertőzés felszámolása egészségügyi okokból is elengedhetetlen.

Továbbá tájékoztatom a földhasználókat/tulajdonosokat, hogy amennyiben a szemlék során a hasznosítási kötelezettség elmulasztása, illetve engedély nélküli termőföld más célú hasznosítás kerül megállapításra, akkor a mulasztás okán kiszabott földvédelmi bírság, az esetleges későbbi termőföld tulajdon szerzéseket, illetve haszonbérleti szerződéseket a bírság kiszabásától számított öt évig kizárja.

A határszemle ellenőrzések kibővülnek általános helyszíneléssel is, mely az ingatlan-nyilvántartásban illetve a földhasználati nyilvántartásban szereplő adatok és a természetbeni állapot egyezőségének megteremtését szolgálja. A határszemlén feltárásra kerülnek továbbá, az ingatlanügyi hatósági engedély nélkül termőföldön megvalósult beruházások.

 A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal arra kéri a termőföld tulajdonosokat / használókat, vagyonkezelőket, bérlőket / hogy a törvényben előirt szankciók elkerülése érdekében azon földjeiken, ahol az időszerű talaj és növényápolási munkákkal elmaradtak, a határszemle időpontjáig, azt pótolni szíveskedjenek.

A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának állásajánlatai:

Közzététel időpontja: 2017.05.23

Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés helye Munkabér
Bolti eladó Szakmunkásképző Rózsa Bianka egyéni vállalkozó Jánoshalma 161.000,-Ft
Kereskedő – Boltvezető Szakmunkásképző, Szakközépiskola Rózsa Bianka egyéni vállalkozó Jánoshalma megegyezés szerint
Bolti eladó Általános iskola, szakmunkásképző, szakközépiskola Fajszi Józsefné Jánoshalma megegyezés szerint
Egyszerű ipari foglalkozású Általános iskola, szakmunkásképző Szlávik Gyula egyéni vállalkozó Jánoshalma és vidék megegyezés szerint
Általános karbantartó (Lakatos munkák) Általános iskola, szakmunkásképző Fülöp Róbert ev. Jánoshalma megegyezés szerint
Pultos Általános iskola, szakmunkásképző Szabó Vilmos Péter ev. Borota megegyezés szerint
Szikvízkészítő/szállító Általános iskola, szakmunkásképző Gyenizse Lajosné ev. Jánoshalma 63.750,-Ft
Trafikos Általános iskola, szakmunkásképző Csincsák Mihályné Jánoshalma 161.000,-Ft
Bolti eladó Általános iskola, szakmunkásképző Csincsák Mihályné Jánoshalma 161.000,-Ft
Autószerelő Szakmunkásképző, Szakközépiskola, szakiskola C és C Kereskedelmi Kft. Jánoshalma 161.000,-Ft
Lakatos Szakmunkásképző, Szakközépiskola, szakiskola C és C Kereskedelmi Kft. Jánoshalma 161.000,-Ft
Hegesztő Szakmunkásképző, Szakközépiskola, szakiskola C és C Kereskedelmi Kft Jánoshalma 161.000,-Ft
Forgácsoló Szakmunkásképző, Szakközépiskola, szakiskola C és C Kereskedelmi Kft Jánoshalma 161.000,-Ft
Pék- édesipari termékgyártó Szakmunkásképző, szakközépiskola, szakiskola Royal II Sütőipari Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Áruterítő- gépkocsivezető Maus Ker. és Szolg. Kft. Mélykút megegyezés szerint

Fenti ajánlatokról további információ a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán kérhető: 6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 12. Tel. 77/ 795 015

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
08.00-12.00

13.00-16.00

08:00-12:00 08.00-12.00

13.00-16.00

nincs 08.00-12.00

Alkalmi munkást keres? Alkalmi munkát vállalna?

 Hivatalunk szeretne segítséget nyújtani abban, hogy az alkalmi munkát keresők és alkalmi munkát vállalók egymásra találhassanak.

A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatalának Foglalkoztatási Osztálya a Jánoshalma Kölcsey u. 12. sz. alatt lehetőséget biztosít arra, hogy a gazdák / munkáltatók egyszerűsített / alkalmi munkavégzés keretében a munkavállalók számára ajánlott lehetőségeiket az

„ALKALMI MUNKÁT KÍNÁL”, „ALKALMI MUNKÁT VÁLLAL”  faliújságon megjelentessék.

Információs kollégánk felveszi az Önök által megadott adatokat és elkészíti a hirdetést, amelyet visszavonásig megjelentetünk a faliújságon.

Az álláskeresők számára felajánljuk a faliújságon megjelenést abban az esetben, ha alkalmi munkát vállalnának.

Kérjük a leendő munkáltatókat, hogy tartsák be az egyszerűsített foglalkoztatás szabályait, amelyekről a 2010. évi LXXV. Tv rendelkezik, legfontosabb szabályai az alábbiakban foglalhatók össze:

Az egyszerűsített foglalkoztatás a mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára vagy alkalmi munkára létesíthető egyszerűsített módon létrejövő munkaviszony.

Az egyszerűsített foglalkoztatás céljából létesített munkaviszony – a felek megállapodása alapján – a munkáltatónak a törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének teljesítésével keletkezik. Amennyiben a munkavállaló kéri, vagy a jogszabály alapján nem elektronikus úton bevallásra kötelezett munkáltató választása szerint legkésőbb a munka megkezdéséig írásba foglalt – a törvény melléklete szerinti – munkaszerződést kell kötni.

Az egyszerűsített foglalkoztatást a munkáltató köteles az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnak a munkavégzés megkezdése előtt bejelenteni. A munkáltató ezt – választása szerint – elektronikus úton, központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül (ügyfélkapu), telefonos ügyfélszolgálaton keresztül, vagy rövid szöveges üzenet (sms) útján teljesítheti.

Az egyszerűsített foglalkoztatásban foglalkoztatott munkavállaló után a munkáltató által fizetendő közteher a mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunka esetén 500 forint, míg az alkalmi munka esetében 1.000 forint naponta. A munkáltató a közteher-fizetési kötelezettségét a tárgyhót követően az állami adóhatóság által erre a célra meghatározott beszedési számla javára teljesíti. Az így alkalmazott munkavállaló nem minősül a Tbj. törvény (a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény) szerinti biztosítottnak. Nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra azonban jogosultságot szerez. A nyugellátás számításának alapja napi 500 forint közteher esetén 1.370 forint, napi 1.000 forint közteher után 2.740 forint naponta.

Mezőgazdasági idénymunkának számít a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati ágazatba tartozó olyan munkavégzés, amely az előállított áru vagy a nyújtott szolgáltatás természete miatt – a munkaszervezés körülményeitől függetlenül – évszakhoz, az év adott valamely időszakához vagy időpontjához kötődik, illetve a megtermelt mezőgazdasági termékeknek a munkáltató saját gazdasága területén történő anyagmozgatása, csomagolása.

Turisztikai idénymunka a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál végzett idénymunka.

Alkalmi munkának a munkáltató és a munkavállaló között összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, és egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig létesített, határozott időre szóló munkaviszony tekinthető.

Ha a munkáltató és a munkavállaló idénymunkára, vagy idénymunkára és alkalmi munkára létesít egymással több ízben munkaviszonyt, akkor ezen, munkaviszonyok együttes időtartama a naptári évben a százhúsz napot nem haladhatja meg.

Bővebb tájékoztatásért látogassa meg Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján lévő linket https://www.nav.gov.hu/nav/inf_fuz

Kedves leendő

„ALKALMI MUNKÁT KÍNÁLÓ” és „ALKALMI MUNKÁT VÁLLALÓ”  Ügyfeleink!

Keressék bizalommal a Foglalkoztatási Osztály munkatársait:
6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 12. Tel. 77/ 795-015

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
08.00-12.00

13.00-16.00

08:00-12:00 08.00-12.00

13.00-16.00

nincs 08.00-12.00

KÖZLEMÉNY
a mezőgazdasági őstermelőket érintő ellenőrzésekről

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 81/C. §-a és a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján a mezőgazdasági igazgatási szerv ellenőrzi az őstermelői igazolvány és az értékesítési betétlap használatának jogszerűségét, valamint az őstermelő által közölt és nyilvántartásba vett adatok és nyilatkozatok valódiságát.

Az ellenőrzések kiemelt célja az őstermelői igazolvánnyal való visszaélések mérséklése, a nem saját termelésű terméket értékesítők kiszűrése, ezáltal a tényleges őstermelői tevékenységet végző termelők piaci lehetőségeinek javítása, a fogyasztók őstermelők által kínált árukkal szembeni bizalmának erősítése.

A jövőben a Jánoshalmi Járási Hivatal, mint hatáskörrel rendelkező hatóság az illetékességi területén (Borota, Kéleshalom, Jánoshalma, Mélykút, Rém ) működő piacokon, vásárokban, mozgó standokon, útszéli, illetve a saját ingatlanon történő árusítóhelyeken az őstermelői igazolvány jogszerű használatának és az abban foglalt adatok valódiságának ellenőrzése érdekében hatósági ellenőrzéseket fog végezni.

Az ellenőrzéseket végrehajtó állami tisztviselők hatósági ellenőri igazolvány, illetve megbízólevél bemutatásával végzik munkájukat.

A piacokon, vásárokban, mozgó standokon, útszéli illetve a saját ingatlanon történő árusítóhelyeken az árusítás során az alábbi okiratok megléte szükséges:

 • érvényes őstermelő igazolvány,
 • adatnyilvántartó lap vagy annak másolati példánya,
 • értékesítési betétlap,
 • személyazonosító igazolvány,
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § alapján:

„(1) A mezőgazdasági őstermelő érvényes igazolványának birtokában mezőgazdasági őstermelőként, kizárólag azt a saját őstermelői tevékenységéből származó őstermelői terméket értékesítheti, ami szerepel a Nyilvántartásban.

(2) Az őstermelői termék értékesítésének helyszínén a mezőgazdasági őstermelő köteles az igazolvány száma mellett az őstermelői termékét vagy az értékesítés helyszínét a „Saját őstermelői tevékenységből származó termék” felirattal a vásárló tájékoztatására alkalmas módon ellátni.

(3) A mezőgazdasági őstermelő a Nyilvántartásba általa bejegyeztetett tevékenységet egyéni vállalkozóként nem végezheti. Amennyiben a mezőgazdasági őstermelő egyéni vállalkozói tevékenységet is folytat, akkor ugyanolyan terméket – egy időben, ugyanazon a helyszínen – kizárólag mezőgazdasági őstermelőként vagy kizárólag egyéni vállalkozóként értékesíthet.

(4) A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, valamint a NÉBIH (a továbbiakban együtt: ellenőrző hatóság) annak a mezőgazdasági őstermelőnek, aki egyben egyéni vállalkozó is, az őstermelői tevékenységét az egyéni vállalkozókról szóló nyilvántartásban szereplő adatai összevetésével is ellenőrizheti.”

A 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése értelmében: „Az ellenőrző hatóság az igazolvány használata jogszerűségének, valamint a Nyilvántartásban szereplő adatok valódiságának ellenőrzése során jogosult:

 1. a) a mezőgazdasági őstermelő által értékesíteni kívánt, vagy értékesített őstermelői termék származását ellenőrizni;
 2. b) a mezőgazdasági őstermelő igazolványát és értékesítési betétlapját, valamint a személyazonosító igazolványát vagy egyéb, a személyazonosság igazolására alkalmas okmányát elkérni, abba betekinteni;
 3. c) az őstermelői tevékenység végzésének helyszínén és az értékesítés helyszínén ellenőrzést tartani;
 4. d) az igazolványt visszatartani az őstermelői tevékenység jogszerűségének e rendeletben foglaltak szerinti vizsgálatára irányuló eljárás jogerős lezárásáig, ha a Nyilvántartásban szereplő és az értékesítés helyszínén lévő őstermelői termékek köre egymástól eltér;
 5. e) az igazolványt visszavonni, ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a mezőgazdasági őstermelő
 6. ea) őstermelői tevékenységre vonatkozó adatai eltérnek a Nyilvántartásban szereplő adatoktól,
 7. eb) egyéni vállalkozói tevékenysége között a Nyilvántartásba bejegyzett tevékenység is szerepel,
 8. ec) által értékesíteni kívánt vagy értékesített termék mennyisége legalább 10%-kal több, mint amennyi a Nyilvántartásban szerepel, vagy a saját gazdasága adatai alapján lehetősége van termelni,
 9. ed) olyan terméket értékesített vagy kívánt értékesíteni, amit a Nyilvántartásba nem jelentett be,
 10. ee) a 12. § (1)–(3) bekezdése alapján rá vonatkozó előírások valamelyikét megszegi.

(2) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti visszatartás tényét az ellenőrző hatóság haladéktalanul rögzíti a Nyilvántartásban.”

A 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 14. §-a alapján:

„(1) bekezdése Az ellenőrző hatóság az igazolvány visszavonásáról szóló döntésével egyidejűleg meghatározza az új igazolvány kiadásának legkorábbi időpontját. A visszavonás időtartamát az ellenőrző hatóság – a jogsértés súlyától függően – két hónaptól két évig terjedő időtartamra határozhatja meg. A visszavonás időtartamába – ha az igazolvány az őstermelői tevékenység jogszerűségének e rendeletben foglaltak szerinti vizsgálatára irányuló eljárás jogerős lezárásáig visszatartásra került – a visszatartás időtartamát be kell számítani.

(2) Az ellenőrző hatóság az (1) bekezdés szerinti döntését, továbbá a 9. § (2) bekezdésében foglaltak elvégzése érdekében a döntés jogerőre emelkedését követően az igazolványt megküldi a NAK részére.

(3) A visszavonáshoz kapcsolódó tényeket a döntésről való tudomásszerzést követően a NAK haladéktalanul rögzíti a Nyilvántartásban.”

Kérjük, hogy a piacokon, vásárokban, mozgó standokon, útszéli, illetve a saját ingatlanon történő árusítóhelyeken az őstermelői igazolvány használatának szabályait a termékek árusításakor szíveskedjenek betartani!

KATONAI TOBORZÁS

 A Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda munkatársa 2017. május 24-én (szerdán) 14 órakor

Jánoshalmán, az Imre Zoltán Művelődési Központban tájékoztatót tartott az érdeklődők számára.

A Magyar Honvédség a 18 és 35 év közötti közfoglalkoztatottak részére kínál lehetőséget arra, hogy önkéntes alapon a szerződéses legénységi állomány tagjai legyenek és egy kiszámítható életpályára léphessenek.

Több mint 12 év telt el azóta, hogy Magyarországon megszűnt a békeidejű hadkötelezettség, leszerelt az utolsó sorköteles katona. A katonai szolgálat ma már nem kötelező, hanem önként választott hivatás.  A Magyar Honvédség az egyik legnagyobb munkáltatójaként van jelen az ország munkaerőpiacán, kiszámítható, biztos jövőt jelent az arra elhivatottaknak. A sereg az idei évben is több száz munkavállaló jelentkezését várja elsősorban lövész, díszelgő, illetve – „C” kategóriás gépjárművezetői engedély megléte esetén – gépjárművezetői munkakörökbe, de a bátrak akár ejtőernyős vagy búvár beosztásokba is beadhatják pályázatukat. A Hadsereget képviselő katonatiszt tájékoztatta a jelenlévőket a jelentkezés feltételeiről, amelyek a következők: betöltött 18. életév, magyar állampolgárság, bejelentett belföldi lakóhely, legalább 8 általános iskolai végzettség és büntetlen előélet. A jelentkező sikeres egészségügyi, pszichológiai és fizikai alkalmassági vizsgálatot követően kezdheti meg katonai szolgálatot. Elmondta, hogy a Magyar Honvédség társadalmi presztízse magas szintű, a katonák társadalmi megítélése rendkívül pozitív. A napi élet szempontjából talán még fontosabb, hogy a honvédség megbízható munkáltató, a munkahelyek és járandóságok vonatkozásában stabilnak számít. A katonai pálya egy biztos munkahelyet, stabil egzisztenciát nyújt, jól kiszámítható és nyomon követhető pályaképpel. Vonzó lehet az a tény is, hogy a Magyar Honvédség kiemelt figyelmet fordít a munkavállalók fizikai és egészségügyi helyzetére, életminőségére. Elég csak a heti 2-4 óra testnevelést, a rendszeres és ingyenes orvosi szűrővizsgálatokat, kezeléseket, valamint a rekreációs lehetőségeket figyelembe venni.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a külszolgálat lehetősége vonzerőt jelenthet – a kiemelkedő jövedelem miatt – mely minden állományban lévő számára elérhető lehet. A hivatásos és szerződéses katonák utánpótlása ma már csak toborzás útján történik. Az érdeklődők Kecskeméten a Lunkányi János utca 1. szám alatt lévő toborzó irodában tájékozódhatnak a betölthető beosztásokról, a jelentkezés feltételeiről, a járandóságokról és egyéb juttatásokról. Amennyiben úgy érzi, felkeltette érdeklődését a katonai szolgálatvállalás lehetősége, kérem, keresse fel toborzó irodánkat ügyfélfogadási időben és tájékozódhat a www.hadkiegeszites.hu és az iranyasereg.hu oldalunkon is!

                       http://bkmkh.hu/janoshalmi_jarasi_hivatal

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala a fenti névre kattintva közvetlenül elérhető!

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.