Önkormányzati hírek

Erdőlátogatási tilalom

Kedves Rémiek!

A GEMENC Zrt. közleménye alapján 2018. augusztus 27. és szeptember 30. közötti időszakban 15.00 óra és 9.00 óra között erdő látogatási tilalom van.
Az erdőlátogatási tilalommal megjelölt időszakban a területen történő mozgáshoz a GEMENC Zrt. engedélye szükséges.
Kérem, tájékoztatóm tudomásul vételét!

FELHÍVÁS

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Eljr.) szerinti a településrendezési eszközök módosítása előtt egyeztetési eljárást kell lefolytatni.

Az Eljr. 29/A § és Rém Község Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete alapján:

Rém településrendezési eszközeinek 97/2018.(IV.25.) határozattal kezdeményezett módosítását véleményezésre bocsátom és 2018. július 30. 10 óra Községháza tartandó lakossági fórumon ismertetem.

A módosítás lényege, hogy telektulajdonos kérelmére a Baja utcától délre turisztikai terület kerül kijelölésre.

A véleményezésre összeállított munkarészek papíralapon megtekinthetők a Borotai Közös Önkormányzati Hivatalban (6446 Rém Május 1. utca 17.)

elektronikusan a

http://www.epiteszmuhely.hu/Szilberhorn/article/rem-2018-julius

web helyről érhetők el.

Véleményeket, javaslatokat a lakossági fórumon és az azt követő 8 napon belül várom írásban, papír alapon a polgármesternek címezve (6446 Rém Május 1. utca 17.) vagy elektronikus levélben a polghivrem@nidocom.hu e-mail címre elküldve,

Rém, 2018.július 19.                       Papp Imréné  polgármester

 

Kedves Rémiek!

Többen jelezték, hogy nem működik a helyi TV.
Sajnos technikai akadályok merültek fel,
a javítás folyamatban van.
Amint lehet, újra indulnak a helyi hírek.

Kérjük szíves türelmüket!

TÁJÉKOZTATÓ

Az FBH-NP Nonprofit KFT a korábban megszokott előre ütemezett, település egész területére vonatkozó egy meghatározott napon történő lomtalanítás helyett évente 2 alkalommal – azonban az ingatlantulajdonossal egyedileg előre egyeztetett időpontban, annak megrendelését követően – a háztartásban keletkezett lom (feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat) háztól történő elszállítását kívánja biztosítani. Ezáltal megtörténik a szolgáltatás színvonalának magasabb szintre emelése, hiszen minden településen élő lakos maga választhatja meg a számára legmegfelelőbb időpontot.

Az ügyfél lomtalanítási igényét a +36-20/401-4304 tudja jelezni az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. munkatársa felé. Az egyeztetés folyamán szükség lesz az ügyfél partnerazonosító számára, mely a számlán megtalálható. A lom elszállításának feltétele, hogy az ügyfélnek díjhátraléka ne legyen!

A lomtalanítás folyamata:

 1. az ügyfél a megadott telefonszámon egyezteti adatait, és a kért elszállítási időpontot az FBH-NP Kft. munkatársával.
 2. az előre egyeztetett időpontban az ügyfél kihelyezi az ingatlan elé a lomhulladékot.
 3. az FBH-NP Kft. szállító járműve az egyeztetett napon elszállítja azt.

 

Lomtalanítás keretében elszállítható hulladékok a korábban megszokottak szerint Pl. feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:

 • gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék,  egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;
 • elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);
 • veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
 • heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.

Az előre egyedileg egyeztetett időpontban történő lomtalanítás előnye, hogy:

 • a településen egy időpontban nagyobb területen nem kerül hulladék kihelyezésre, ez nem rontja a település látképét,
 • elkerülhetőek a hulladék szétszóródásával járó kellemetlenségek,
 • nincs „lomozás” a lomtalanításon belül,
 • kényelmesebb az ügyfeleknek, hiszen jobban igazodik egyedi igényeikhez.

Tájékoztató biológiailag lebomló hulladékgyűjtés rendjéről

Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy megkezdi a biológiailag lebomló hulladék díjmentes a cég által folyamatosan biztosított biológiailag lebomló zsák és egy kévényi mennyiségben történő begyűjtését Rém Község területén.

A biológiailag lebomló hulladék gyűjtés során az ingatlanoknál kertekben, udvarokban, konyhában keletkező minden szerves anyagtartalmú hulladék elszállítása történik. A biológiailag lebomló hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kihelyezni a gyűjtési napon reggel 7 óráig kérjük kihelyezni és az elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni, oly módon, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.

A keletkező apró biológiailag lebomló hulladékot pl.: fűkaszálékot, falevelet, lágyszárú növényeket, háztartásban, éttermekben, kiskereskedelmi egységekben keletkező konyhai és élelmiszermaradék műanyag zsákokban, illetve maximum 70 cm hosszú 50 cm átmérőjű kötegekben, kévékbe kötve kell kihelyezni alkalmanként maximum 0,5 m3-t. Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékot nem ilyen formában helyezik ki, vagy ha kommunális hulladékkal keveredik, akkor a biológiailag lebomló hulladék járattal nem szállítják el!

Kihelyezhető biológiailag lebomló hulladékok:

Kerti hulladék:

 • kötegelve, kévébe összekötve: faág, fanyesedék, gally
 • műanyag zsákokban vágott fű, vágott virág, falevél, lágyszárú növény, virágágyi növények, kezeletlen kéregdarabok, egyéb apró zöldhulladék

Udvari hulladék:

 • fűrészpor, faforgács, száraz szalma

Konyhai hulladék:

 • zöldség- és gyümölcsmaradványok, kávézacc, tealevelek, tojáshéj, egyéb növényi származékok, élelmiszer-maradék

Kérjük, ne helyezzenek ki a biológiailag lebomló hulladék gyűjtés során állati ürüléket vagy azzal szennyezett anyagot.

A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és komposztálás után hasznosításra kerülnek. Az elkészült komposztot a Tisztelt Érdeklődők a Regionális Hulladéklerakókban (Vaskút, Kiskunhalas, Felgyő) beszerezhetik.

Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékos zsák települési szilárd hulladékot is tartalmaz, a hulladék nem kerül a jelen gyűjtés keretében elszállításra, ennek tényéről az ingatlantulajdonos írásbeli tájékoztatást kap.

Továbbá értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2019. januárjában két alkalmas fenyőfagyűjtést szervezünk, amelyről külön értesítjük Önöket.

Zöldjárat naptár Rém                      2018
Hónap Május Június Július Július Augusztus Szeptember Október November December
Begyűjtési nap 7 4 2 30 27 24 22 19 17
Zöldjárat naptár Rém                      2019
Hónap Január Február Március Április
Begyűjtési nap 14 11 11 8

 Kommunális hulladék gyűjtés

 A kommunális hulladék begyűjtésének pontos napja hétfő, az eddig megszokott módon.

 Szelektív hulladékgyűjtés

 A csomagolási hulladék gyűjtésére alkalmas edényzet használatáról, gyűjtésének rendje az alábbiakban szerepel.

Ezen edényzetbe együttesen az alábbi csomagolási hulladékok kerülhetnek:

műanyag (pl. PET palack, öblített tejfölös, joghurtos doboz, műanyag zacskó, reklám táska, PP, HDPE jelzésű flakonok)

papír (pl. újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék, tiszta csomagolópapír),

fehér és színes üveg (pl. befőttes-, ásványvizes-, boros-, sörösüveg),

fém (alumíniumos italos doboz, alufólia, fém konzerves doboz)

A szolgáltatás és a díjfizetés változatlan formában megy tovább.

A szelektíven gyűjtött hulladék elszállítása páratlan heteken hétfői napon történik.

Továbbá tájékoztatni kívánjuk, hogy az ürítést végző szerv a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft., aki Társaságunk alvállalkozója.

Tisztelettel:

FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kf

Terem, eszközbérlet 

Családi, baráti rendezvényekhez terem és eszközbérlési lehetőség, villanyóra és gázóra állás bejelentése Mészárosné Ilcsik Ágnesnél a Közösségi Szolgáltató hely (Könyvtár) nyitvatartási idejében!

Kérjük, éljenek a lehetőséggel!

szuszitattoo_www.kepfeltoltes.hu_

Tisztelt Boltvezetők, Üzletvezetők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. Törvény 20105. március 15. napján lépett hatályba.
Az ezzel kapcsolatos jogszabály teljes terjedelmében megtekinthető a honlapunkon.

szuszitattoo_www.kepfeltoltes.hu_

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

A növényi hulladékégetés tűzvédelmi szabályairól és a tűzgyújtási tilalomról

 A növényi hulladék égetése belterületen és külterületen egyaránt csak egyéb jogszabályok (erdővédelmi, levegőtisztasági, környezetvédelmi, stb.) betartása és a szükséges engedélyek birtokában lehetséges!

Általános szabály Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) alapján, hogy a lábon álló növényzet, tarló, növény-termesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

Belterületi ingatlanok vonatkozásában azonban az önkormányzat rendeletében szabályozhatja, feltételekhez kötve megengedheti az avar és kerti hulladékok égetését. Azonban azokon a településeken ahol ez nem szabályozott ott továbbra is tilos belterületen égetni.

A külterületi ingatlanok vonatkozásában az OTSZ az irányított égetést lehetővé teszi, de azt előzetesen a tűzvédelmi hatóság engedélyéhez köti, mely azonban nem mentesít az egyéb engedélyek beszerzése alól.

A kérelmet az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az illetékes tűzvédelmi hatósághoz, aki azt 5 munkanapon belül elbírálja.

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM idején TILOS az avar-, a tarló-, a legelő-, a nád-és a növényi hulladékok irányított égetése is!

A tűzgyújtási tilalom fennállásáról tájékozódhat a tűzoltóságokon, valamint a polgármesteri hivatalokban is. (bacs.katasztrofavedelem.hu)

A tűzeseteket követő vizsgálatok bebizonyították, hogy az erdő- és bozóttüzek 99 százalékát az emberi figyelmetlenség vagy a szándékos tűzgyújtás okozza, ugyanakkor az is megállapítható, hogy az erdőtüzek 80 százaléka tavasszal, illetve a nyári hónapokban pusztít.

 Erős szélben TILOS tarló-vagy növényi hulladékot égetni!

 A tűzvédelmi szabályok megszegése esetén 20.000-10.000.000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírság szabható ki.

 Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:

 • a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,
 • a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,
 • tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
 • a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.

 A hulladékégetés humán-és környezet-egészségügyi kockázatairól

 Alapvetően a hulladék nyílt téri égetése általános jelleggel Tilos, valamint a tilalom kiterjed a lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetésére is.

Ezen főszabály alól ugyanakkor néhány jogszabály enged kivételeket, lehetővé téve a növényi hulladék égetését.

A kivételek:

 • Belterületi ingatlanok esetében a helyi önkormányzat rendeletében szabályozottan lehetővé teheti avar és kerti hulladékok égetését.
 • Külterületi ingatlanon az ingatlan tulajdonosa a tűzvédelmi hatóság engedélyével irányított égetést hajthat végre.
 • Az erdőterületen található védett növénytársulásokban a teljes talaj-előkészítés és a vágásterületen az égetés csak növény-egészségügyi indokból vagy természeti kár megelőzése, illetve elhárítása miatt végezhető.
 • Természeti területen a Természetvédelmi Felügyelőség engedélye szükséges a gyep, valamint a nád és más vízi növényzet égetéséhez.

Bővebb információkért keresse fel a www.bacs.katasztrofavedelem.hu honlapunkat, vagy az illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltséget az alábbi elérhetőségek egyikén:

Baja Kvk: Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 10; Tel.: 79/521-245

Kecskemét Kvk: Kecskemét, Deák-Ferenc tér 4. Tel.: 76/502-810

Kiskunhalas Kvk: Kiskunhalas, Kőrösi út 15; Tel.: 77/520-083

 szuszitattoo_www.kepfeltoltes.hu_

 T Á J É K O Z T A T Ó

Rém Község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy  Rém Község Közigazgatási területén a folyékony hulladékkezelési közszolgáltatást a
Bakos Kft. Baja végzi 2014. augusztus 1. napjától.
A szennyvíz szállítási közszolgáltatást a Bakos Kft-től kell megrendelni az alábbi telefonszámokon:
– (30) 392 3493
– (79) 326 352

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.